Pimestic, 03.06.2008 al Parc Tecnològic del Valles

Benvolguts amics,

Us hem preparat una Jornada per a que les empreses TIC podeu tenir millor informació per poder prendre millors decisions.

El Dimarts, dia 03 de Juny de 2008 en el Parc Tecnològic del Vallès.

Es presenta el programa PIMESTIC de la Generalitat i els resultats i conclusions del primer estudi TIC de Catalunya.

Participen un Degà, un Director General, Un Observatori TIC, un Parc tecnològic, Presidents d’entitats empresarials i socials, un centre de productivitat informàtica, empreses com les vostres, una multinacional…Vaja no ens estem de res.

Una jornada pensada per a la PIME TIC.

NO POTS FALTAR

Formulari d’inscripcióhttp://www.clipmedia.net/galera/PTV/Jornades/2008/060308_pimestic/formulari0.asp

envia-li a un amic, t’ho agrairà.

Jornada “PIMESTIC per a empreses TIC: instruments de recolzament”

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya impulsat, conjuntament, per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Info rmació (STSI) i pel Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

L’objectiu final del pla, que es desenvoluparà en el període 2007-2010, és la millora de la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.

Els destinataris del pla són les micro, petites i mitjanes empreses catalanes de tots els sectors d’activitat. Concretament, les pimes “pragmàtiques”: que adopten la tecnologia quan ja és madura i que existeixen casos d’èxit, i les “conservadores”: que implanten les solucions quan la seva utilitat ja és una evidència i gairebé ja està en desús.

Aquesta jornada s’adreça als responsables de petites i mitjanes empreses catalanes implementadores de solucions TIC, aquelles que el programa PMESTIC els ofereix una oportunitat comercial.

Més informació a PIMESTIC. CAT

Programa
09:30 – 10:00 Recepció

10:00 – 10:10 Benvinguda
Francesc Martos, conseller delegat del Parc Tecnològic del Vallès
Ricard Jiménez, director científic dAscamm

10:10 – 10:20 Instruments COEIC i sinèrgies amb PIMESTIC
Antoni Rodríguez, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEIC)

10:20 – 10:40 Programa PIMESTIC: Oportunitats per empreses TIC
Josuè Sallent, director general de societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

10:40 – 11:00 Presentació resultats de l’estudi del Sector TIC a Catalunya
Francesc Miralles, director de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya(FOBSIC)

11:00 – 11:20 Les PIMES i les TIC a Catalunya
Paul Reverter, vicepresident de Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO)

11:20 – 11:40 PIMES i Productivitat
Albert Esplugues, director del Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft (CIP)

11:40 – 12:00 Cafè

12:00 – 12:15 Les empreses TIC a Catalunya
Jordi Marin, president de CatEI

12:15 – 12:30 Programari Lliure a Catalunya: ClustOSS
Albert Calvet, president de CATPL

12:30 – 12:45 Visió de l’empresari SW
Valentí Jove, director de GENOS Open source, S.L. / CatPL

12:45 – 13:00 Visió de l’empresari HW
Josep Mongay, director de Diode España, S.A. / CatEI

13:00 – 13:15 Precs i preguntes

13:15 – 13:30 Presentació de MORFEO i Cloenda Telefònica I+D Ascamm

Dia i hora Lloc Inscripcions
Dimarts 3 de juny de 2008
De 09:30 a 14:00 hores
Auditori del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola) L’assistència és gratuïta.
Es requereix inscripció prèvia. Places limitades.

ORGANITZACIÓSecretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, l’ Associació Catalana d’Empreses per al Programari Lliure (CATPL), l’Associació Catalana d’Empreses d’ Informàtica (CATEI), la Fundació ASCAMM & el Parc Tecnològic del Vallès .

L’Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica – CatEi, la nova patronal del sector informàtic

El Degà del Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya – COEIC, Antonio Rodríguez de la Torre i Josue Sallent, Director General de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació STSI-Generalitat de Catalunya i membre del Consell Assessor del COEIC, donen suport a aquesta nova institució empresarial que pretén aglutinar a totes les empreses del sector de la informàtica de Catalunya.

CatEi, Presidida per Jordi Marin, membre del Consell Assessor, ha celebrat la seva primera Junta seguida d’un dinar en l’Hotel Calderón de Barcelona a la qual han assistit nombrosos representants d’empreses del sector entre altres (Andreu Rodríguez, BeepDatalogic, Josep Mongay, Diode, Paul Reverter, Cometa, Alfonso Verges, Pista Cero, Albert Domingo, ITSCAT, Carles Flamerich, Digital Parks, Miquel Gómez, Interbel, Jordi Mas, NEXICA, Gabriel Rissola, d-o-t-EU, Ricard Jimenez, Plastia-ASCAMM, Jaume Catarineu, NOBA, Albaro Rocabayera, Enric López, INVERTER, Dídac Llorente, Lluis Sala, KRITER, Francesc Cayuela, LR GRUP).

La Junta ha aprovat nomenar a Josué Sallent Soci d’Honor de l’entitat.

Josué Sallent ens ha informat que ha acceptat aquest nomenament com a President d’Honor i s’ha referit a la necessitat d’agrupar a totes les entitats empresarials del sector per poder tenir un interlocutor que pugui representar al sector amb garanties.

També s’ha referit a la importància que el COEIC impulsi aquesta entitat i que els socis assumeixin el codi deontològic del Col·legi ja que això li dóna solvència i credibilitat. Antonio Rodríguez ha declarat “Que existeixi una entitat d’àmbit català, independent i fort és un símptoma de maduresa del sector.” El COEIC donarà suport a l’entitat i oferirà serveis com el Tribunal Arbitral o els models de contracte en les mateixes condicions que als col·legiats. Així mateix en el seu discurs ha donat les gràcies a Jordi Marin i a Alfonso Rubio per la labor efectuada en la creació de l’entitat.

Jordi Marin en el seu discurs de benvinguda es referia que “Catalunya, vol i ha de ser un país plenament competitiu en la Societat del Coneixement. En aquest marc, necessitem desenvolupar, entre d ‘altres, un teixit empresarial excel·lent que gestioni d’acord amb els paradigmes d’aquesta societat tic, d’aquesta societat global, d’aquesta societat innovadora.”

També s’ha referit als objectius de l’entitat: “cal agrupar i defensar els interessos del nostre sector, de les nostres empreses, en definitiva ajudar-els a desenvolupar el seu negoci, per seguir fent de Catalunya un país competitiu. I en segon lloc, per tenir un interlocutor únic amb el sector des de la perspectiva del Govern, que ens permeti treballar conjuntament …”

CatEi ha presentat en aquest acte el seu weblog – “Empresesinformatica”- http://empresesinformatica.wordpress.com/

En el weblog es penjarà informació del sector i de l’entitat i aspira ser referent del sector empresarial informàtico de Catalunya.

En el mateix Weblog es pot baixar l’imprès per associar-se.

Neix l’associació pels informàtics de la FP, l’Associació Catalana d’Informàtics de la Formació Professional – ACiFP

Antoni VIlarubla, Gloria Deulofeu, Josep Sole, Antoni Rodriguez, Eduard Elias, Josep Franci i Josue Sallent

El dijous 29 de maig de 2008, a Salesians de Sarrià (Barcelona), es vacelebrar l’acte de la constitució de l’Associació Catalana d’Informàtics de la Formació Professional( ACiFP)

L’ ACiFP vol convertir-se en una entitat que collabori amb altres institucions i organismes en la promoció d’activitats que portin als tècnics informàtics de la FP a un procés de maduració tecnològica i humana de qualitat; impulsant iniciatives d’intercanvi de coneixement tecnològic collaboratiu i cooperatiu, amb l’objectiu de socialitzar la idea del constant reciclatge i deltreball en equip, tan necessaris en aquesta professió.

Després d’unes breus paraule sde benvinguda i de lloança a aquesta iniciativa del Director Titular de Salesians de Sarrià, Antoni Vilarrubla i Grau, es va iniciar l’act eamb le ssegüents intervencions:

El Sr. Josep Solé i Pareta, president de l’associació, va explicar que la finalitat de l’ACiFP és la de representar a tot el collectiu informàtic de la professió amb titulació d’FP, recolzant i impulsant iniciatives per ajudar a donar més prestigi i reconeixement social a aquest collectiu de tècnics, així com també, fomentar la comunicació, la difusió d’informació i l’intercanvi de coneixements tecnològics entre ells.
Va concloure, proposant a l’administració que es recuperi la fira d’ocupació específica per a la FP, amb ànim d’ajudar a socialitzar la vàlua i la qualitat d’aquest collectiu tècnic.

El Sr. Antoni Rodríguez de la Torre, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya – COEIC, va exposar que el COEIC vol ser aglutinador de tots els professionals de la informàtica, i que l’ACiFP té l’objectiu de convertir-se en la veu dels professionals informàtics de laFP.
Va acabar fent referència a l’estudi “El sector TIC a Catalunya: horitzó 2010″ presentat al Barcelona Digital Global Congress, on s’indica que el stècnics de laFP són els més buscats per les empreses del sector.

El Sr. Josué Sallent i Ribes, Director General de la Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, va expressar que la manca de professionals TIC està limitant el creixement del sector a Catalunya, que necessitem crear talent TIC basat en el coneixement de tots i en particular, pels professionals de la FP.
Va destacar el paper del COEIC per convertir-se en l’interlocutor del sector per a l’administració.

La Sra. Glòria Deulofeu i Monrabà, Directora de Competències i Treball de la Fundació BCN Formació Professional en representació del seu President Executiu, el Sr. Josep Arcas i Romeu, va posar com a mostra del talent de la FP els projectes a nivell europeu que s’estan fent des d’aquesta fundació.

El Sr. Eduard Elías i Vila, Presidente del Consejo estatal de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática de España, va destacar que amb la creació de l’ACiFP es completa la total representativitat dels professionals informàtics a través de les entitats afins al COEIC, entitat integradora de tots els professionals informatics de Catalunya, fugint del sectarisme i de la confrontació.
Va recordar a més, que el sector TIC ve d’una piràmide invertida, amb més enginyers que professionals de la FP i que en els propers anys ha d’aconseguir passar a una situació normalitzada.

Concloent l’acte amb la intervenció del Sr. Josep Francí i Carreté, Director General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, indicant que petits passos, però ferms, com el de la constitució de l’ACiFP, són els que fan avançar amb grans impactes de futur la valoració de la FP en el entramat professional de Catalunya.
Va ressaltar el funcionament del COEIC com a collegi no convencional, obert i integrador.
Va exposar també, que la FP avança, que ha incrementat el número d’estudiants, símptoma que es comença a capgirar la piràmide invertida en el sector TIC.
Finalment i en resposta a la petició del president de l’associació, va revelar que s’està en converses amb el Departament deTreball per a dur a terme fires ocupacionals específiques per a la FP arreu de Catalunya, i que donarà suport a la presència de l’ACiFP en elles.

L’acte es va celebrar amb la presència de diferents representants i alumnes de centres de formació professional de la família d’informàtica d’arreu de Catalunya.

Josep Sole, President de l´ACiFP signant els estatuts amb Toni Recio, Vicepresident-Secretari i Josep M. Reixac, Tresorer

Font: Comunicació, Salesians de Sarrià

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!